facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Avíza výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

1. 12. 2018
Avíza výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil avízo výzev č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. Žádosti o podporu by měly být zpřístupněny 18. prosince 2018.

Avízem se rozumí verze výzev informativního charakteru. Závazné verze výzev, včetně kompletní dokumentace, budou vyhlášeny spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 18. 12. 2018, a to za předpokladu, že dojde ke schválení materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku 2022 vládou ČR.

Výzvy podporují investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Jejich cílem je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období do roku 2022. Plánovaná alokace pro výzvu Výzkumné infrastruktury II je 1,9 mld. Kč a pro výzvu Výzkumné e-infrastruktury 1,1 mld. Kč.

Vzory příloh žádosti o podporu budou zveřejněny společně s vyhlášením výzev v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzev stanoveno na 31. 5. 2019 ve 14 hod.

Avízo výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II naleznete ZDE.

Avízo výzvy č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury naleznete ZDE.

 

Zdroj: MŠMT