facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Blíží se vyhlášení dalšího kola výzvy v programu QuantERA

19. 8. 2018
Blíží se vyhlášení dalšího kola výzvy v programu QuantERA

Blíží se vyhlášení druhé výzvy v evropském programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Plánovaná výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2018. V minulém kole i přes vysokou konkurenci uspělo několik českých projektů.

QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies představuje síť 32 financujících agentur z 26 zemí, která je koordinovaná polským Národním vědeckým centrem (NCN). Její cíl spočívá v podpoře konsorcií zapojených do dlouhodobého výzkumu v oblasti kvantových technologií skrze implementační nástroj ERA-NET Cofund podporující partnerství mezi veřejnými sektory v rámci EU.

Česká republika se do programu QuantERA zapojila prostřednictvím MŠMT již v roce 2016, což také umožnilo zapojit se v roce 2017 i do první výzvy s názvem „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“. V této výzvě bylo podáno 221 projektů, z nichž podporu získalo jen 26 projektů z různých moderních oblastí kvantových technologií. Podpořeny byly čtyři projekty s českou účastí. Dva získala katedra optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, podporu pro další projekt získalo centrum CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně a jeden projekt získal i Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto informuje o přípravě 2. výzvy v rámci programu QuantERA, do níž se MŠMT zapojí jakožto gestor mezinárodní spolupráce a zároveň tak finančně podpoří výzkumné organizace z ČR, které se budou podílet na úspěšných mezinárodních konsorciích.

Bližší informace o časovém harmonogramu výzvy, seznamu zúčastněných zemí, financujících organizacích, podporovaných oblastech či očekávaných dopadech, budou k dispozici na webových stránkách MŠMT v průběhu měsíce prosince 2018.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT