facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Blíží se vyhlášení výzvy Smart Akcelerátor II

27. 7. 2018
Blíží se vyhlášení výzvy Smart Akcelerátor II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu vyhlásí dne 17. srpna 2018 výzvu Smart Akcelerátor II, která se zaměřuje na podporu a rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích v návaznosti na implementaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).

Cílem výzvy je vytváření podmínek a kapacit pro spolupráci aktérů z řad výzkumných a vzdělávacích institucí, podniků, státní správy, samosprávy i neziskových organizací, pro kultivaci a posilování inovačního prostředí jako celku a pro rozvíjení procesu inteligentní specializace regionů.

Celková alokace na výzvu tuto výzvu bude 550 000 000 Kč, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt bude 5 000 000 Kč.

Návrhy projektů mohou být aplikovány v rámci obou programových oblastí – tzn. jak na území regionů označených jako méně rozvinuté, tak na území více rozvinutých regionů.

Žádosti bude možné podávat od 17. srpna 2018 do 31. října 2019, 14:00 hod.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT