facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Uzávěrka pro předkládání návrhů akcí COST

16. 3. 2020
Uzávěrka pro předkládání návrhů akcí COST

Jarní uzávěrka pro předkládání návrhů na aktivity v programu COST byla stanovena na 29. dubna 2020. Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je mezi českými výzkumníky velmi populární – využívají ho zejménají juniorní vědečtí pracovníci.

Program COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy s nejdelší historií, které nemají jinde než v Evropě obdobu. Mezi aktivity hrazené v rámci COST patří networking, účast na koordinačních aktivitách, školících seminářích, krátkodobých vědeckých misích apod.

Žádosti o financování mohou být podány v oblasti přírodních věd, technologií humanitních a společenských věd. Minimální počet zapojených států do projektu je sedm.

Program COST je mezi českými výzkumníky ve značné oblibě. Čeští vědečtí pracovníci byli za poslední čtyři roky zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST. V aktivitách hrazených v rámci COST bylo v období 2012-2018 podpořeno více než 3500 českých účastníků, z nichž více než třetinu tvoří mladí vědečtí pracovníci. Češi v tomto období v průměru čerpali více než 2 % celkového rozpočtu programu COST, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy

Pravidelná uzávěrka pro předkládání návrhů na nové akce COST, která probíhá vždy na jaře a na podzim, je letos stanovena na 29. dubna 2020.

Další informace najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: COST