facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže v podprogramu INTER-TRANSFER

2. 2. 2019
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže v podprogramu INTER-TRANSFER

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER-TRANSFER. Celkem uspělo 18 projektů.

Cílem programu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů ve výzkumných centrech a projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.

Z institucí Akademie věd ČR uspěl v soutěži s dvěma projekty Ústav experimentální botaniky AV ČR, a s jedním projektem Botanický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČR a Ústav jaderné fyziky AV ČR.

Čtyři úspěšné projekty získala Univerzita Karlova, dvěma úspěchy se může pochlubit také Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova univerzita v Brně. Po jednom projektu získalo České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Podporu pro jeden projekt získal také Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Úspěšných bylo tak celkem osmnáct projektů. Výsledky výzvy naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT