Vytisknout tuto stránku

Cena ministra školství pro vynikající studenty a absolventy

9. 6. 2019
Cena ministra školství pro vynikající studenty a absolventy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje další ročník Ceny ministra školství, která ocení mimořádné studenty a absolventy za jejich studijní výsledky i za občanskou statečnost. Rektoři mohou přihlášky kandidátů zasílat do 31. srpna 2019.

MŠMT vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy, která se uděluje vynikajícím studentům a za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, inovační či umělecké činnosti související se studiem.

Dále se tato cena uděluje studentovi či absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění.

Návrhy na udělení Ceny mohou rektoři vysokých škol podávat do 31. srpna 2019 odboru vysokých škol. V souladu s doporučením Výběrové komise pro udělení ceny MŠMT žádá o zasílání prací v listinné i v elektronické podobě, aby se Výběrová komise mohla s vybranými návrhy dostatečně seznámit. Formulář k nominacím na udělení ceny a Statut ceny jsou k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT