facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena pro ženy inovátorky 2021

25. 3. 2021
Cena pro ženy inovátorky 2021

Evropská komise vyhlásila další ročník Ceny pro ženy inovátorky. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativní společnosti. Zájemkyně se mohou hlásit do 30. června 2021. Tři oceněné obdrží částku 100 tisíc eur.

EIC Prize for women innovators

V současné době ženy tvoří asi třetinu vědeckých pracovníků v Evropské unii, přičemž ve vedoucích pozicích na vysokých školách jich působí pouze 14 %. Nedostatečně jsou také zastoupeny v inovativních podnicích, mezi zaměstnanci start-upů tvoří ženy asi 30 %. A právě o změnu tohoto stavu se snaží cena EU Prize for Women innovators, která bojuje proti genderovým stereotypům a vytváří vzory, kterými se mohou inspirovat další ženy a dívky.

Přihlásit se může žena, která je zakladatelkou nebo spoluzakladatelkou aktivní inovativní společnosti registrované nejméně dva roky před termínem pro podání přihlášek a žije v členském státě EU nebo v zemi přidružené k programu Horizont Evropa.

Ženám, které se ucházejí o výhru v kategorii Rising Innovator musí být na začátku roku, kdy je soutěž vyhlášena, maximálně 30 let.

Cena se uděluje čtyřem ženám, které měly v uplynulém roce významný vliv na inovační ekosystém a přeměnily svoje nápady v nové a vyspělé produkty nebo služby ve prospěch evropských občanů.

V hlavní soutěžní kategorii budou oceněny tři ženy částkou ve výši 100 tisíc eur, speciální kategorie Rising Innovator, ve které bude oceněna jedna žena ve věku do 30 let, je spjata s odměnou ve výši 50 tisíc eur. Podávání přihlášek je možné do 30. června

Další informace o soutěži naleznete na stránkách Evropské komise zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Evropská komise