facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká úspěšnost ve výzvě MSCA-IF 2019 byla nízká

19. 3. 2020
Česká úspěšnost ve výzvě MSCA-IF 2019 byla nízká

Na začátku února byly vyhlášeny výsledky výzvy pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty v programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Z bezmála deseti tisíc žádostí jich bude financováno přes 15 %. České instituce uspěly pouze s deseti projekty.

1080x360

Celkem bylo předloženo 9 875 projektů, rekordní počet za všechny výzvy v Horizontu 2020. Po provedení formální kontroly bylo ve výzvě hodnoceno po kvalitativní stránce 9 709 projektových návrhů. Nejvíce projektů bylo předloženo do panelu sociální a humanitní vědy (SOC) a panelu vědy o živé přírodě (LIF), na rozdíl od předchozí výzvy 2018 bylo předloženo více projektů právě v oborech sociálních a humanitních věd, kde došlo k nárůstu o 21 %.

K podpoře bylo navrženo 1 475 projektů, jejichž rozpočet dohromady představuje téměř 300 milionů euro. Celková úspěšnost přesáhla 15 %.

Ze 123 hodnocených žádostí, které byly předloženy českými institucemi, uspělo 10 projektů, z toho 8 projektů typu European Fellowship a 2 projekty typu Global Fellowship. Úspěšnost českých hostitelských institucí dosáhla pouhých 8 %.

Zatímco na českých institucích bude řešeno 10 nových projektů MSCA IF, celkem 19 českých výzkumných pracovníků získalo grant na realizaci výzkumu na hostitelských institucích v zahraničí.

Nejvíce výzkumníků budou hostit Velká Británie, Španělsko, Francie, Itálie a Švýcarsko (pořadí dle počtu obdržených grantů). Nejoblíbenějšími třetími zeměmi pro výjezdovou fázi Global Fellowship jsou USA, Kanada a Austrálie.

Žadatelé o MSCA IF, kteří si vybrali hostitelskou instituci v jedné z tzv. Widening countries (kam patří i Česká republika) se mohou zároveň ucházet o tzv. Widening fellowship. V případě, že jejich projekt nebude financován z rozpočtu pro MSCA IF, mají šanci získat grant z rozpočtu pro WF. Ve výzvě 2019 uspělo 7 projektů, které budou řešeny na českých hostitelských institucích (oproti 2 projektům ve výzvě 2018). Více k výsledkům WF najdete zde.

Výsledky MSCA-IF-2019 dle typů grantů jsou dostupné zde.

Cut off score (minimální potřebné skóre pro financování předloženého grantu) najdete zde.

Uchazeči o MSCA-EF (European Fellowship), kteří nebyli navrženi k financováni ve výzvě MSCA-IF-2019 a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci požádat o podporu ze strukturálních fondů. Půjde o již čtvrtou výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA – IF IV“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterou připravuje MŠMT. Vyhlášení výzvy se předpokládá 19. 3. 2020. Veškeré informace k této výzvě podává MŠMT.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

redakčně upraveno


O zkušenostech s přípravou žádostí o MSCA IF čtěte v blogu Martiny Ulvrové, která působí na ETH Zürich.