facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko-bavorská výzkumná spolupráce 2018-2020

3. 7. 2017
Česko-bavorská výzkumná spolupráce 2018-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v pátek 30. června 2017 výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení v letech 2018 - 2020. Na společný projekt lze získat až 75 000 eur. Žádosti jsou přijímány do konce srpna.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem a zároveň motivovat vědecké pracovníky z České republiky a Bavorska k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty. Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.

Maximální možná výše podpory na jeden projekt je 75 000 eur na období tří let. Termín pro podávání návrhů je stanoven na 31. 8. 2017.

Bližší informace a veškerou dokumentaci naleznete na internetových stránkách MŠMT v sekci „Výzkum a vývoj“.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMTČesko - bavorská vysokoškolská agentura