Vytisknout tuto stránku

Česko-čínské projekty spolupráce v rámci programu INTER-ACTION

24. 9. 2018
Česko-čínské projekty spolupráce v rámci programu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI. Ve své většině se jedná o země lokalizované mimo Evropskou unii a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými národními a evropskými zdroji. Spolupráce v této veřejné soutěži je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky o vědecko-technické spolupráci.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 12. 2018.

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky počínaje nejdříve dnem vyhlášení podpory na řešení schválených projektů poskytovatelem s ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2021. Maximální výše účelové podpory na jeden projekt v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 7 mil. Kč.

Uchazečem na české straně společného projektu musí být výzkumná organizace a jako další účastník musí být malý nebo střední podnik, zabývající se výzkumem a se sídlem v ČR.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT