facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko-rakouské a česko-francouzské projekty v základním výzkumu

5. 3. 2019
Česko-rakouské a česko-francouzské projekty v základním výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvy na podávání návrhů společných česko-rakouských a česko-francouzských projektů základního výzkumu s dobou řešení 2020-2021. Výzvy jsou zaměřeny na podporu mobility výzkumných pracovníků.

Cílem výzev je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu, a to v libovolném oboru.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerské zemi. Česko-rakouské projekty je možné podávat do 30. 4. 2019, uzávěrka pro česko-francouzské projekty je 28. 6. 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT