facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Do Česka putují tři granty z výzvy Widening Fellowships

9. 2. 2021
Do Česka putují tři granty z výzvy Widening Fellowships

Widening Fellowships (WF) od roku 2018 poskytují finanční prostředky žadatelům o individuální granty MSCA, kteří v evropském kole neuspěli a jsou z tzv. "widening countries", mezi něž patří i Česko.  Z českých institucí grant získají dva ústavy Akademie věd ČR a jedna vysoká škola.

Cílem této výzvy je posílit spolupráci starých a nových členských zemí Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (strategii Widening jsme věnovali samostatný článek).

Podmínkou k udělení grantu WF bylo získat minimálně 70 % bodového ohodnocení, přičemž granty byly přiděleny dle sestupného pořadí až do vyčerpání rozpočtu WF. Výzvy MSCA-IF-2020 byly otevřeny v období 8. 4. – 9. 9. 2020 a na WF byl k dispozici celkový rozpočet 7 milionů eur. Způsobilých bylo 498 návrhů a grant WF získalo 46 projektů.  V zásobníku (reserve list) je 11 návrhů, přičemž Česko zde má další 3 projekty (na 1., 5. a 9. místě).

Oficiálně bude přehled úspěšných projektů zveřejněn po podpisu grantových dohod na portálu CORDIS. Z ČR tentokrát získaly granty dva ústavy Akademie věd (Botanický ústav a Ústav organické chemie a biochemie) a Vysoké učení technické v Brně.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Technologické centrum AV ČR