facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Druhá výzva na Pražské vouchery

18. 2. 2019
Druhá výzva na Pražské vouchery

Hlavní město Praha již podruhé vyhlásilo výzvy o Pražské vouchery na podporu a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Jednou z výzev je i voucher, který podpoří inovativní výzkumné projekty a spolupráci s firem s výzkumnými organizacemi.

Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací na území města Prahy. Jeho realizace umožní úzkou kooperaci mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi.

Žadateli v této výzvě mohou být malé a střední podniky se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Na jeden projekt bude možné poskytnout podporu ve výši 75 tisíc až 2 mil. Kč. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů není omezena. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tisíc Kč a 50 % u projektů od 500 tisíc Kč (včetně). Maximální délka projektu je 6 měsíců (u projektů do 500 tis. Kč) a 12 měsíců (u projektů nad 500 tis. Kč). Žadatel může podat v rámci jedné výzvy vždy jen jeden projekt.

Žádosti je možné podávat do 18. 4. 2019.

Další vouchery, které nabízí hlavní město Praha podporují například kreativní služby, koučing a mentoring, pobyt v zahraničních inkubátorech a zahraniční veletrhy a výstavy.

 

 

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy