facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhá výzva Technologické inkubace se bude otvírat v druhé polovině května

10. 5. 2023
Druhá výzva Technologické inkubace se bude otvírat v druhé polovině května

CzechInvest dne 4. května 2023 zveřejnil informace k druhé výzvě úspěšného projektu Technologická inkubace. Příjem žádostí je naplánován od 18. května do 18. června 2023. Do druhé výzvy, ve které je připraveno celkem 106 mil. korun, se mohou hlásit start-upy z oblasti mobility, kreativních průmyslů, cirkulární ekonomiky a umělé inteligence.

„Technologická inkubace je největším projektem agentury CzechInvest a zároveň také největším projektem na podporu start-upů v Česku. První výzva nám dala opravdu hodně zkušeností, které jsme ve druhé výzvě zohlednili. Při přípravě výzvy jsme se zaměřili mimo jiné na důslednější komunikaci s vědeckými pracovišti, abychom podpořili využívání Technologické inkubace coby prostředku pro zakládání spin-off firem. Hlavním cílem našeho projektu stále zůstává podpořit vznik a první rozvoj inovativních a škálovatelných firem v ČR,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest.

Druhá výzva Technologické inkubace začíná už 18. května 2023, start-upy mají od 4. května na webu k dispozici předběžnou dokumentaci, kterou si mohou připravovat. S tím jim pomůže i to, že se mohou hlásit do tzv. pre-inkubace, která jim dává možnost konzultací jejich projektového záměru před jeho oficiálním předložením. Cílem je připravit klienty na proces podání žádosti. Kromě konzultací svých projektových záměrů mohou firmy v rámci pre-inkubačních schůzek prodiskutovat i odlišnosti od 1. výzvy. Ke dni 9. 5. 2023 je v pre-inkubaci pro druhou výzvu celkem 343 unikátních firem.

Druhá výzva přináší řadu změn. Tou nejzásadnější je to, že se start-upy již nebudou hlásit přes datovou schránku, ale veškerá komunikace bude probíhat přes informační systém, který bude lépe a efektivněji pracovat s vysokým počtem přihlášených start-upů. Další novinkou je například zjednodušení dokumentů, které jsou nedílnou součástí žádostí.

„Věřím, že i přes dlouhé čekání na vypsání druhé výzvy uvítají start-upy novou formu podávání žádostí, a především zefektivnění a zrychlení komunikace. V první výzvě byl největší počet přihlášených firem v sektorech AI a kreativních průmyslech, což odpovídá našim dlouholetým zkušenostem práce se start-upy v ČR. Projekt nicméně nabízí unikátní možnost také firmám vyvíjejícím hmatatelné produkty, na které se pozornost investorů zas tak často nesoustředí,“ uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj v agentuře CzechInvest.

První výzva projektu Technologická inkubace byla otevřena od 1. července 2022 do 17. srpna 2022. O podporu nakonec požádalo 117 z pre-inkubovaných start-upů. Celkem jich bylo hodnoceno 103 a jednalo se o projekty z oblasti umělé inteligence, kreativního průmyslu, cirkulární ekonomiky a mobility. CzechInvest vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory 37 start-upům v celkové výši 98 milionů korun. Tyto start-upy aktuálně kromě zaslaných financí využívají celé řady služeb, které CzechInvest nabízí, od profesionálního mentoringu až po propojení s klíčovými hráči díky tzv. hubům.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. Předpokládá podporu až 250 inovativních start-upů částkou zhruba 680 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Ty jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

CzechInvest v letošním roce plánuje realizaci dvou výzev. Třetí výzva je naplánována na září/říjen 2023. Předběžné znění aktuální Výzvy a další dokumenty naleznete zde.

 

Zdroj: CzechInvest