facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhé kolo podpory TA ČR pro ukrajinské vědce a studenty

25. 8. 2022
Druhé kolo podpory TA ČR pro ukrajinské vědce a studenty

V souvislosti s prohlášením Technologické agentury ČR k začlenění Ukrajinek a Ukrajinců z akademického prostředí do řešitelských týmů agentura i nadále pokračuje v jejich podpoře. Předsednictvo TA ČR schválilo druhé kolo podpory zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů z řad akademiků, vědců a studentů do realizovaných projektů TA ČR.

Podmínky pro zapojení se do 2. kola podpory:

  • celková alokace na změny projektů ve výši maximálně 5 milionů Kč;
  • příjemci podpory, kteří mají zájem této podpory na navýšení svých projektů využít, musí podat žádost o změnu do 15. 10. 2022;
  • žádat o podporu mohou příjemci účelové podpory, kteří mají uzavřenou Smlouvu o poskytnutí podpory s TA ČR a mají možnost rozšířit svůj řešitelský tým o kolegyně a kolegy, případně studentky a studenty z Ukrajiny, nebo úspěšní uchazeči, kteří byli vybráni k podpoře a nyní jsou v procesu podepisování Smluv o poskytnutí podpory s TA ČR; výjimku tvoří příjemci z programu KAPPA, pro které (z důvodů komplikované administrativy s těmito změnami spojenou – jak pro TA ČR, tak pro příjemce) tato podpora není určena;
  • uznatelnými náklady budou osobní náklady na ukrajinské pracovnice a pracovníky, kteří rozšíří řešitelský tým projektu, případně stipendia studentek a studentů;
  • hodnocení změn bude realizováno dle SME-07 Změnové řízení, kategorie B, bez nutnosti odborného posudku zpravodaje.

Současně vyzýváme řešitele projektů o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů a jejich stávajících rozpočtů. Tento krok nepodléhá schválení poskytovatele. Řešitelé projektů jednoduše popíší rozšíření řešitelského týmu v Průběžné či Závěrečné zprávě o řešení projektu za rok 2022.

Rovněž apelujeme na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR