facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Etika v programu Horizont 2020

28. 3. 2017
Etika v programu Horizont 2020

NCP Academy - síť národních kontaktních pracovníků programu Horizont 2020 - společně s Evropskou komisí vytvořila instruktážní video na téma etiky v projektech Horizont 2020.

NCP Academy sdružuje hlavní poskytovatele informací a pomoci potenciálním žadatelům a příjemcům grantů v programu Horizont2020.

Ve spolupráci s Evropskou komisí nyní vytvořila video, které vychází z tzv. Ethics Appraisal scheme, což je dokument Evropské komise, týkající se právě posouzení etických otázek v návrzích projektů H2020. Jedná se zejména o otázky využití lidských tkání a buněk v klinických studiích, ale také obecně zapojení osob a zvířat do výzkumů nebo ochranu osobních údajů a dalších otázek spojených s bezpečností. Video je pro zájemce dostupné zde.

 

Zdroj: CZELO