facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská obranná agentura vyhlašuje soutěž o nejlepší práce z obranného výzkumu

9. 3. 2023
Evropská obranná agentura vyhlašuje soutěž o nejlepší práce z obranného výzkumu

Evropská obranná agentura (EDA) zveřejnila 1. února 2023 výzvu k podávání přihlášek do prvního ročníku soutěže EDA Research, Technology and Innovation Papers Awards. V této soutěži budou oceněny celkem tři originální a hodnotné práce týkající se obrany a pokrývající technologie, postupy a aplikace pro posílení obrany v budoucnosti.

Do soutěže se mohou hlásit autoři nápadů, jejichž realizace v období do roku 2035 přispěla (či má potenciál přispět) k posílení konkrétních obranných schopností EU. Příspěvky budou hodnoceny podle kvality a dopadu, přičemž zvláštní důraz bude kladen na technologie a inovace, které pomohou pokrýt obranné potřeby a nedostatky Evropské unie.

Cílem soutěže je propagovat a podpořit práci začínajících výzkumných pracovníků a pracovnic tím, že zviditelní jejich práci, představí výsledky jejich výzkumu širší komunitě a stakeholderům. Soutěž má zároveň za cíl vyhledat potenciálně převratná výzkumná témata a identifikovat oblasti, v nichž jsou zapotřebí další investice k řešení budoucích potřeb obranných schopností.

Každý vítěz ceny obdrží 4 000 EUR.

Jak se přihlásit?

Uzávěrka pro podání přihlášek je 2. dubna 2023.

Pravidla soutěže a kritéria pro podávání přihlášek naleznete zdezde (plus přílohy výzvy k podávání přihlášek zde).

Cena bude slavnostně předána během Dnů obranných inovací EDA 2023 koncem tohoto roku. Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané členských států EDA.

Co je to Evropská obranná agentura?

Evropská obranná agentura (EDA) podporuje svých 26 členských států včetně České republiky při zlepšování jejich obranných schopností prostřednictvím evropské spolupráce. Agentura působí jako prostředník a zprostředkovatel pro ministerstva obrany, která se chtějí zapojit do projektů spolupráce v oblasti obranných schopností, a stala se tak centrem evropské obranné spolupráce s odbornými znalostmi a sítěmi, které jí umožňují přístup k celému spektru obranných schopností.

 

Zdroj: The European Defence Agency 

Redakčně upraveno.