facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Experimentální výzva podpoří nadnárodní spolupráci

4. 4. 2019
Experimentální výzva podpoří nadnárodní spolupráci

Výzva programu INTERREG CENTRAL EUROPE zkušebně podpoří projekty, které dokáží dále zhodnotit výsledky nejméně tří projektů financovaných z uvedeného programu a dalších unijních programů, jako je Horizon 2020, LIFE a další. Mimo příjemců, jejichž projekty mají potenciál se dále zúročit, se na novém projektu mohou podílet i noví žadatelé. Podpora je zaměřená na sedm oblastí, na které bude celkem přiděleno přibližně 10 milionů EUR.

Nadnárodní program INTERREG CENTRAL EUROPE (INTERREG CE), do kterého jsou zapojeny regiony z devíti států střední Evropy včetně České republiky, vypsal unikátní výzvu pro předložení žádosti o podporu s názvem „Zhodnocení skrze kooperaci“. Cílem INTERREG CE je zúročit již dosažené výsledky realizovaných projektů a podpořit spolupráci příjemců z tohoto programu, ale i mimo něj.

Podmínkou pro získání dotace je propojení alespoň tří realizovaných projektů, z čehož přinejmenším dva by měly být podpořené z INTERREG CE a ostatní z některého z unijních programů řízených Evropskou komisí. Vzhledem k podporovaným oblastem v této výzvě jde například o program Horizon 2020, LIFE, Nástroj na propojení Evropy (CEF) a další. Přestože výzva prioritně nepodporuje projekty podpořené z národních operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, je možné je podpořit jako dalšího žadatele výzvy, která splňuje stanovené podmínky.

Na projekty v této výzvě se plánuje přidělit přibližně 10 milionů EUR. Žadatelé mohou žádat na sedm vybraných oblastí:

  • Průmysl 4.0 / pokročilá výroba
  • Obnova veřejných budov ve městech s ohledem na energetickou účinnost
  • Přizpůsobení změně klimatu a předcházení rizik
  • Sociální podnikání
  • Nízkouhlíková mobilita a kvalita vzduchu ve městech
  • Sítě kulturního dědictví a chátrající budovy
  • Přístup okrajových a příhraničních regionů k hlavní síti a uzlům transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Žádosti o podporu je možné podávat až do 5. července 2019.
 
Dne 7. května bude probíhat prezentace výzvy také na informačním dnu k unijnímu programu Horizon 2020. Od 8. dubna do 28. června budou probíhat individuální konzultace jednotlivých projektů, které jsou nutným předpokladem pro podání žádosti. S hledáním partnerů mohou pomoci stránky Interreg CE Community, kde jsou dostupné projektové nápady, do kterých je možné se zapojit, či je možné tímto způsobem hledat partnery i pro váš projekt.
 
Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách programu INTERREG CE.