facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Financování nových témat v medicínském výzkumu

1. 8. 2017
Financování nových témat v medicínském výzkumu

Innovative Medicine Initiative (IMI) otevřela dvě výzvy zaměřené na rozvoj výzkumu v oblasti péče o lidské zdraví. Zaměřují se na široký výběr témat od Alzheimerovy choroby až k lepšímu využívání aktuálních medicínských poznatků.

Innovative Medicine Initiative je projekt veřejného partnerství mezi Evropskou unií a Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA), který se zaměřuje na palčivé a aktuální problémy v oblasti medicíny a péče o lidské zdraví. V programu IMI 2 byly vyhlášeny jedenáctá a dvanáctá výzva, na něž je alokováno přes 130 milionů eur. Přibližně polovina z nich jde z rozpočtu programu Horizont 2020, druhá polovina je financována členy EFPIA a jejich partnery. Výzvy jsou určeny pro konkrétní konsorcia, IMI ale poskytuje nástroj, kde si mohou jednotlivé výzkumné instituce nalézt vhodného partnera.

Jedenáctá výzva má otevřené jedno téma. To je zaměřeno na efektivní využívání poznatků z již proběhlých výzev IMI a jejich účelné a dostupné rozšíření mezi vědeckou komunitu. Projekty je možné podávat od 19. července 2017 do 24. října 2017.

Dvanáctá výzva otevřela sedm nových témat, jako je například vývoj chytrých technologií pro pacienty postižené Alzheimerovou chorobou, která by pomáhala při jejich léčbě a měřila její úspěšnost, nebo program vakcinace stárnoucí populace jako formy prevence. Dalším tématem je transport léků přes hematoencefalickou bariéru či zlepšení postupů klinických zkoušek ve výzkumu Sjögrenova syndromu. Projekty je možné odevzdávat od 19. července 2017 do 24. října 2017.

Více informací v češtině je možné také nalézt zde

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Innovative Medicine Initiative