Vytisknout tuto stránku

Fond mobility UK opět přijímá žádosti

9. 9. 2018
Fond mobility UK opět přijímá žádosti

Univerzita Karlova opět na začátku semestru přijímá žádosti do soutěže v rámci Fondu mobility UK. Prostřednictvím toho podporuje studium na zahraničních univerzitách, výzkumné pobyty svých pracovníků, účast na mezinárodních akcích a studium zahraničních studentů na UK. Žádosti lze podávat do 22. října 2018.

Odbor zahraničních vztahů rektorátu UK přijímá přihlášky od jednotlivých fakult a součástí univerzity vždy na začátku každého semestru, tentokrát do 22. října 2018. Jednotlivé fakulty a součásti mají proto vlastní termíny na odevzdávání přihlášek před tímto datem.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
  • studium zahraničních studentů na UK
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Podrobné pokyny, aplikaci pro podání žádostí a další informace naleznete zde.

V roce 2017 prostřednictvím Fondu mobility Univerzita Karlova přijala celkem 439 návrhů a podpořila 382 žádostí, nejčastěji z Fakulty sociálních věd, Filozofické fakulty a tří pražských lékařských fakult. Celkem bylo na projekty mobilit loni rozděleno téměř 13 milionů korun.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Univerzita Karlova