facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR bude financovat pět nových projektů s Brazílií

19. 12. 2021
GA ČR bude financovat pět nových projektů s Brazílií

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s brazilskou agenturou São Paulo Research Foundation (FAPESP) dohodla na financování pěti společných projektů od roku 2022. Podpořené projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem každé z agentur. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy z České republiky a Brazílie – každá z agentur bude financovat tu část, kterou řeší badatelé z dané země. Řešení bude probíhat 3 roky.

V hodnocení uspěly dva projekty z Biologického centra AV ČR a po jednom z Univerzity Karlovy (MFF), Masarykovy univerzity (PŘF) a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV). Více informací naleznete zde.

Rozhodnutí o podpoře uvedených projektů je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR