facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR podpoří téměř 20 projektů česko-polské spolupráce

23. 7. 2022
GA ČR podpoří téměř 20 projektů česko-polské spolupráce

Díky iniciativě Weave, která propojuje 12 evropských poskytovatelů veřejných prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací, bude od příštího roku podpořeno 19 nových projektů, na kterých se budou podílet vědci z Polska, České republiky a také ze Slovinska a Rakouska.

V rámci iniciativy Weave je možné podávat i návrhy projektů, na jejichž řešení se budou podílet vědci a vědkyně až ze tří států. Vybrané projekty tak mimo GA ČR a polské agentury Narodowe Centrum Nauki (NCN) podpoří také rakouská agentura Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinská agentura Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Projekty jsou dvou až tříleté a byly vybrány metodou Lead Agency, tedy je hodnotila pouze jedna agentura, v tomto případě NCN, a ostatní agentury výsledky jejího hodnocení převzaly. Agentury financují vždy tu část projektu, kterou řeší vědci z jejího území.

V oblasti spolupráce pouze s polskou národní agenturou NCN bude podpořeno 14 projektů. Nejúspěšnějšími institucemi v tomto výběru jsou Univerzitní centrum energeticky efektivních budov při Českém vysokém učení technickém v Praze a Fyzikální ústav AV ČR. Obě dvě instituce v této soutěži získaly po dvou podpořených projektech.

Ve spolupráci s polskou NCN a slovinskou agenturou ARRS dále budou podpořeny tři projekty. Ty získala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Hradec Králové a Masarykova univerzita.

Třetím typem projektů byly návrhy spolupráce, které podpoří GA ČR, polská NCN a rakouská FWF. V tomto výběru uspěly dva projekty – jeden získá CEITEC VUT a další poputuje na Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky.

Na celkové výsledky všech výběrových řízení se můžete podívat zde.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR