facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Grantová agentura ČR podporuje ponteciální žadatele o ERC

1. 4. 2018
Grantová agentura ČR podporuje ponteciální žadatele o ERC

Skupina grantových projektů GA ČR „Podpora ERC žadatelů“ je určena řešitelům juniorským grantů GA ČR ze všech vědních oborů. Ti díky ní mají možnost vycestovat na pracoviště, kde se podobný projekt podpořený ERC již řeší.

Grantová agentura ČR vyhlášením těchto projektů v roce 2016 zareagovala na výzvu Evropské výzkumné rady (ERC) a vytvořila program podpory výzkumnické mobility pro potenciální uchazeče o ERC granty. Zahraniční stáž by měla umožnit mladým vědcům získat rozhled v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu a blíže je seznámit se prací na projektech podpořených ERC.

Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze řešitel běžícího projektu nebo ukončeného projektu ze skupiny grantových projektů „Juniorské granty“.

Jednou z podmínek úspěšného řešení projektu je povinnost řešitele po udělení grantu „Podpora ERC žadatelů“ následně vypracovat a podat žádost na podporu projektu ERC nejpozději do 700 dní po ukončení řešení tohoto projektu.

Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti, na němž v době řešení projektu působí jako Principal Investigator řešitel ERC grantu, kterého si uchazeč vybral jako mentora. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Součástí návrhu projektu „Podpora ERC žadatelů“ a podmínkou financování je písemný souhlas zahraničního pracoviště a písemný souhlas mentora s přijetím navrhovatele k řešení projektu.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: GA ČR