facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Grantová agentura vyhlásila nové soutěže v základním výzkumu

24. 2. 2020
Grantová agentura vyhlásila nové soutěže v základním výzkumu

Grantová agentura ČR vyhlásila nové veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Vůbec poprvé se otevírá program JUNIOR STAR, podávat lze také žádosti o podporu standardních projektů, mezinárodních projektů, projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a projektů vyhlašovaných na principu lead agency. Návrhy do všech soutěží je možné podávat do 7. 4. 2020.

JUNIOR STAR

Grantová agentura letos spustila vůbec první veřejnou soutěž v programu JUNIOR STAR na podporu excelentních juniorních výzkumníků, jehož příprava byla zahájena v minulém roce. Navrhovatel projektu musí splňovat podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. Doba řešení projektů činí pět let. Výše účelové podpory je maximálně 25 mil. Kč za celou dobu řešení grantového projektu.

EXPRO – excelence v základním výzkumu

Cílem programu EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. I proto je jedním z výstupů projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev. Výše účelové podpory je maximálně 50 mil. Kč na pět let. V minulém roce bylo podpořeno 22 projektů.

„Lead Agency“ projekty

Grantová agentura letos také rozšířila spolupráci na bilaterálních projektech hodnocených na principu lead agency, kdy jsou projekty hodnoceny vždy jen jednou z partnerských agentur. K dosavadní spolupráci s rakouskou agenturou FWF se přidává spolupráce se švýcarskou SNSF, polskou NCN a slovinskou ARRS. Další informace naleznete v článku Jak na „Lead Agency“ projekty.

Mezinárodní projekty

O podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu se lze ucházet na základě partnerských smluv s následujícími grantovými agenturami:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Čína
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea
  • Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Rusko
  • São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazílie

Standardní projekty

Standardní projekty jsou plánovány s dobou řešení dva nebo tři roky. Navrhovatel či spolunavrhovatel standardního projektu se dále může účastnit v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO a projektů JUNIOR STAR. V případě úspěchu ve více soutěžích vyhlašovaných GA ČR v daném roce se ovšem může podílet na řešení pouze jednoho projektu.

Návrhy projektů lze podávat do 7. 4. 2020. Podrobné informace naleznete v zadávací dokumentaci k jednotlivým soutěžím.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Grantová agentura ČR