facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Harmonogram výzev v aplikovaném výzkumu pro rok 2019

20. 2. 2019
Harmonogram výzev v aplikovaném výzkumu pro rok 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019. V tomto roce budou vyhlášeny národní i mezinárodní veřejné soutěže jak v programech TA ČR, tak nově i v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí.

TA ČR letos v únoru plánuje vyhlásit další veřejnou soutěž v podprogramu M-ERA programu EPSILON, v březnu pak M-ERA Joint Call 2019 a další veřejnou soutěž v podprogramu 3 programu GAMA, který se zaměřuje na podporu transferu výsledků vědecké práce. V dubnu 2019 bude vyhlášena soutěž v programu KAPPA, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z financí fondů EHP a Norska, a dále další soutěž v programu GAMA 2, podprogramu 1.

V květnu Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit veřejnou soutěž v novém programu TREND.

V červnu je prozatímně naplánováno vyhlášení programů Doprava 2020+ Ministerstva dopravy a Prostředí pro život Ministerstva životního prostředí. Oba programy ještě musí schválit vláda. Technologická agentura také v červnu vyhlásí veřejnou soutěž v programu DELTA 2, který podporuje aplikovaný výzkum českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.

Na podzim je plánováno vyhlášení další výzvy v mezinárodním programu CHIST-ERAEURONANOMED. V září se také očekává již třetí soutěž v programu ÉTA na podporu aplikovaných projektů ve společenských a humanitních vědách. V říjnu pak lze očekávat další výzvu v soutěži ZÉTA, který má podpořit zapojení studentů a mladých vědců do aplikovaného výzkumu. Další veřejná soutěž je plánovaná také v programu THÉTA, který se zaměřuje na inovace v energetice.

Podívejte se na všechny plánované výzvy níže:

harmonogram tačr

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: TA ČR