facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Harmonogram výzev OP PIK v roce 2018

2. 1. 2018
Harmonogram výzev OP PIK v roce 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018.

V oblasti výzkumu a vývoje budou v tomto programu v roce 2018 vyhlášeny následující výzvy:

V. Výzva Potenciál (vyhlášení v lednu 2018)

Podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

I. Výzva Proof of Concept - finanční nástroj (vyhlášení v lednu 2018)

Cílem jsou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

V. Výzva Spolupráce – Klastry (vyhlášení v květnu 2018)

Cílem je podpora kolektivního výzkum, sdílených infrastruktur, internacionalizace, rozvoj klastrů.

IV. Výzva Partnerství znalostního transferu (vyhlášení v květnu 2018)

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

II. Výzva Proof of Concept (vyhlášení v říjnu 2018)

Zaměřuje se na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.

IV. Výzva Inovační vouchery (vyhlášení v prosinci 2018)

Podpoří nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří.

 

Další avíza výzev s vazbou na vyjednávání s Evropskou komisí jsou následující:

V. Výzva Inovace (vyhlášení v červnu 2018)

Podpora inovační projektů, především produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace a marketingová inovace.

VI. Výzva Aplikace - bez účinné spolupráce (vyhlášení v červnu 2018)

Zaměřuje se na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

VI. Výzva Aplikace - s účinnou spoluprací (vyhlášení v červnu 2018)

Zaměřuje se na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 

Celý harmonogram je dostupný zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu