facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodnocení a správa projektů ERC běží podle plánu

21. 3. 2020
Hodnocení a správa projektů ERC běží podle plánu

Evropská výzkumná rada (ERC) na svém webu informovala o krocích, které podniká k minimalizaci dopadů současné situace způsobené pandemií COVID-19 na svůj provoz a proces hodnocení projektů.

cc4

Evropská výzkumná rada neočekává žádné zpoždění hodnoticího procesu nebo posouvání uzávěrek svých výzev. Panelové hodnocení přijatých projektů je organizováno na dálku a v nejbližších dnech by mělo být dokončeno první kolo hodnocení výzvy ERC Starting Grants.

Činnosti ERC v oblasti správy grantů pokračují obvyklým způsobem, není však vyloučeno, že dojde k určitým technickým omezením, která mohou prodloužit dobu reakce.

Rada si je vědoma, že u mnoha výzkumných projektů financovaných z ERC může docházet ke zpoždění a k problémům. Vyzývá proto řešitele těchto grantů, aby se s potížemi obraceli na své kontaktní osoby v ERC, které se budou snažit řešit žádosti individuálně, případ od případu - s využitím flexibility, kterou umožňuje grantová dohoda. Odpovědi na tyto žádosti mohou vzhledem k současné situaci trvat déle než obvykle.

Aktuálně je otevřena výzva ERC Proof of Concept určená k aplikaci výsledků výzkumných projektů, které již byly Radou podpořeny. Nejbližší uzávěrky jsou 23. dubna 2020 a 17. září 2020. Historicky první ERC PoC grant ve výši 150 tisíc eur v Česku obdržel na začátku tohoto roku Michael Otyepka z Univerzity Palackého v Olomouci.

Dne 14. května 2020 by se pak měla otevřít výzva v programu ERC Advanced Grants určeném pro vědce na vrcholu kariéry. Zažádat o něj mohou zavedené kapacity v oboru, které plánují potenciálně převratný projekt, byť s vysokým rizikem neúspěchu. Mohou obdržet celkem 2,5 milionu EUR na dobu pěti let. Uzávěrka výzvy se předpokládá 26. srpna 2020.

Epidemie COVID a hraniční výzkum

ERC také na svém webu zveřejňuje rozhovory s příjemci ERC grantů z oblastí molekulární biologie, virologie, imunologie či epidemiologie. Vědci v nich popisují aktuální stav poznání, které by mohlo být aplikováno na současnou situaci a mohlo by pomoci pochopit, předvívat a omezit stávající rizika.

Seznam aktuálně řešených ERC projektů dotýkajících se koronaviru je k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ERC