facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizont 2020: Výsledky výzvy Teaming Phase 1

23. 3. 2017
Horizont 2020: Výsledky výzvy Teaming Phase 1

Evropská komise zveřejnila výsledky první fáze výzvy TEAMING v programu Horizont 2020 zaměřené na významné rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelence. Z třiceti podpořených projektů jich hned 6 koordinují české instituce.

V roli koordinátora podpořeného projektu je dvakrát zastoupena brněnská Masarykova univerzita, po jednom projektu pak řeší Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR a Ústav molekulární genetiky AV ČR. Ve třech úspěšných projektech jsou české instituce zastoupeny také jako partneři.

Seznam podpořených projektů.

 

Zdroj: Evropská komise


Výzva TEAMING Phase 1 je součástí programu Horizont 2020, konkrétně jeho části "Spreading Excellence and Widening Participation, Widespread", jejímž cílem je napomoci překonání rozdílů mezi státy zapojenými do Horizontu 2020 v tom, jak efektivně využívají a rozvíjí svůj výzkumný a inovační potenciál. Cílem grantového schématu Teaming je zřízení nového nebo významné vylepšení stávajícího Centra excelence v zemi zařazené mezi tzv. widenning countries – země, které ve výzkumu a inovacích nedosahují tak dobrých výsledků, jako jiné země EU. Mezi widening countries patří i Česká republika.

Ve výzvě Teaming řeší projekt konsorcium složené minimálně ze 2 subjektů: koordinátor (instituce z widening country při které má vzniknout centrum excelence) + excelentní partner.

V rámci Teaming Phase 1 obdrží úspěšná konsorcia grant na vypracování business plánu pro nové nebo vylepšované centrum excelence za využití zkušeností excelentního partnera. Konsorcia, která úspěšně vyřeší projekt Phase 1, následně předkládají projekt do samostatně hodnocené výzvy Teaming Phase 2. Předmětem projektu Phase 2 je pak vlastní zřízení či rozšíření centra excelence (doba řešení projektu 5-7 let)