facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Implementace grantů ERC v době pandemie koronaviru

21. 4. 2021
Implementace grantů ERC v době pandemie koronaviru

Evropská rada pro výzkum vydala prohlášení, ve kterém shrnuje opatření, která přijala k eliminaci negativních dopadů pandemie koronaviru na žadatele a držitele grantů ERC.

Žadatelé, kteří nově získali granty ERC, mohou požádat o posunutí začátku projektového období o 6 měsíců z důvodu současné situace. ERC je připravena vyhovět žádostem v co nejbližším možném termínu, a to vždy na základě individuálního posouzení. Posunutí začátku realizace projektu z důvodu pandemie koronaviru nevylučuje další potenciální posunutí začátku projektu ze standardních důvodů.

ERC zaručuje maximální flexibilitu rovněž v uznatelnosti osobních nákladů. Řešitelé grantů ERC mohou ve výjimečných situacích, jakou je pandemie nemoci covid-19, pracovat z domova. V případě, že se hlavní řešitel nemůže vrátit z třetí země do členského státu EU/země přidružené k rámcovému programu, lze čas strávený řešením grantu ERC mimo Evropu považovat za uznatelný a nárokovat si proplacení nákladů.

V neposlední řadě ERC rovněž umožňuje u běžících projektů přizpůsobit výzkum tak, aby se řešitelé mohli věnovat tématu spjatému s aktuální pandemií koronaviru.

Více se dozvíte v tomto článku.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR

redakčně upraveno