facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Informace k vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu ÉTA

10. 4. 2018
Informace k vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 9. 5. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

TA ČR dále oznamuje, že do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěži:

Na rozdíl od 1. veřejné soutěže v případě aplikačního garanta TA ČR informuje, že podnik může být aplikačním garantem pouze v případě, že bude i uchazečem projektu. Důvodem je minimalizace rizik nedovolené veřejné podpory. Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields or Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu. Důvodem je nejen jejich využití v rámci nové metodiky hodnocení 2017+, ale i jejich podrobnější členění oproti kategoriím CEP.

Maximální míra podpory za projekt bude 80 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována. Důvodem je sladění maximální možné míry podpory na program s mírou podpory na projekt. Projekt bude možné v případě výzkumných organizací nebo územních samosprávných celků nadále dofinancovat z veřejných i neveřejných zdrojů.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu ÉTA bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách TA ČR www.tacr.cz.

 

Zdroj: TAČR

 


Výsledky první veřejné soutěže, o kterou byl mezi uchazeči velký zájem, si můžete prohlédnout zde. V hodnocení uspělo 94 z 290 podaných projektových žádostí.