facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Iniciační granty – Fond Dagmar Procházkové

25. 4. 2021
Iniciační granty – Fond Dagmar Procházkové

Iniciační grant je poskytován na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Návrhy projektů je možné podávat do 15. června 2021.

Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který:

  • získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  • není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 12 kalendářních měsíců,
    v minulosti mu iniciační grant nebyl udělen.

Informace k letošní výzve:

  • V roce 2021 lze udělit dva dvouleté iniciační granty.
  • Celková výše prostředků přidělených iniciačnímu grantu bude 2 400 000 Kč
  • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2022
  • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2021 15:00 SEČ
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2021

Veškeré důležité informace včetně toho, jak podat do výzvy přihlášku, najdete na webu VŠCHT Praha

 

Zdroj: VŠCHT Praha