facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Iniciační granty – Fond Dagmar Procházkové

28. 4. 2022
Iniciační granty – Fond Dagmar Procházkové

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vyhlásila nový ročník iniciačního grantu, do kterého se můžou hlásit vědecko-výzkumní pracovníci s mezinárodními zkušenostmi do 15. června 2022.

Iniciační grant je poskytován na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který

  1. získal titul Ph. D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  2. není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 12 kalendářních měsíců,
  3. v minulosti mu iniciační grant nebyl udělen.

Další informace viz pravidla v sekci dokumenty.

Aktuální výzva

  • V roce 2022 lze udělit dva dvouleté iniciační granty
  • Celková výše prostředků přidělených iniciačnímu grantu bude 2 400 000 Kč
  • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2023
  • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2022 15:00 SEČ
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2022

Další informace viz vyhlášení v sekci dokumenty.

Přihláška

  • Přihláška pro iniciační grant (příloha k vyhlášení)

V průběhu přípravy návrhu projektu velmi doporučujeme včas kontaktovat vedoucího ústavu, na kterém by měl být projekt realizován.

Zaslání přihlášky do soutěže:

v listinné formě (rozhodná soutěžní verze):

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Oddělení pro vědu a výzkum

Technická 3

166 28 Praha 6

Česká republika

(obálka označena “Soutěž FDP”)

Současně je přihlášku v elektronické verzi ve formátu pdf třeba zaslat na adresu Petra. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze