facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jarní výzvy v EUREKA programech

27. 3. 2023
Jarní výzvy v EUREKA programech

Jaro 2023 přineslo nové výzvy v programech EUREKA. Dne 10. února vyhlásilo MŠMT 4. výzvu v rámci Eurostars-3 a do konce dubna plánuje otevření výzvy v INTER-EUREKA. Při této příležitosti uspořádalo Technologické centrum Praha a MŠMT informační den, kde byly výše uvedené výzvy blíže představeny.

Eureka projekty lze obecně charakterizovat jako projekty mezinárodní spolupráce mezi společnostmi (s důrazem na malý a střední podnik – MSP), výzkumnými organizacemi a univerzitami se sídlem ve dvou či více Eureka zemích, zaměřené na tržně-orientovaný výzkum a vývoj nového produktu, procesu nebo služby s civilním zaměřením. V roli hlavního uchazeče vystupuje MSP, který musí vykonávat výzkumně-vývojovou činnost. Využít při hledání konsorciálních partnerů v EUREKA projektech lze v této databázi prostřednictvím příslušných filtrů.

Eurostars projekty prochází mezinárodním procesem hodnocení a v případě úspěšného vyhodnocení (obdržení tzv. Eurostars Label) mohou získat max. 160 000 EUR/ projekt/ rok, kdy se intenzita podpory odvíjí od typu VaV a subjektu. Výzva je otevřena do 13. dubna, podzimní (5. výzva) bude vyhlášena 14. července.

Projektové návrhy obdržené v rámci INTER-EUREKA jsou hodnoceny na národní úrovni (MŠMT vytvoří „národní Green List“ stanovující konečné pořadí návrhů projektů k národní podpoře) a poté sekretariát Eureka v rámci synchronizace „mezinárodního Green Listu“ potvrdí úspěšné projekty na mezinárodní úrovni (obdrží tzv. Eureka Label). Podpořené projekty mohou získat národní dotaci ve výši až 3 mil. Kč/ projekt/ rok v případě 1 českého uchazeče (při více českých uchazečích až 4 mil. Kč). Intenzita podpory se odvíjí od typu VaV a subjektu. Vyhlášení jarní výzvy se chystá na duben 2023.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Technologické centrum Praha