Vytisknout tuto stránku

Jihočeské podnikatelské vouchery 2017

22. 6. 2017
Jihočeské podnikatelské vouchery 2017

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlásili výzvu v programu Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017. Na rozvoj spolupráce firem s výzkumnými organizacemi jsou alokovány 2 miliony korun. Žádosti budou přijímány do 28. září 2017. Podstatnou novinkou v programu je možnost realizace projektů již ode dne podání žádosti.

Program podporuje spolupráci mezi podnikatelskými subjekty z Jihočeského kraje a výzkumnými organizacemi z České republiky. Jeho cílem je stimulovat podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s poskytovateli znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce.

Díky podnikatelskému voucheru mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzivnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Výzkumné organizace díky zkušenostem ze spolupráce s podniky mohou dále zkvalitňovat nabídku svých kapacit směrem k firmám, zároveň tím dostávají náměty pro další výzkumnou práci a pro zlepšení výuky. Firmy a výzkumné organizace si tak při účasti v programu ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Vyhlášení programu: 19. 6. 2017
Alokace prostředků: 2 mil. Kč
Na administraci vyčleněno: 100 000 Kč
Příjem žádostí: od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017
Doba realizace projektů: do 30. 3. 2018

Minimální výše způsobilých výdajů na jednu žádost/žadatele je 50 000,- Kč. Výše dotace je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (bez DPH), maximálně však 150.000,- Kč. Seznam podporovaných aktivit a další informace k programu naleznete v plném znění výzvy 2017.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: inovoucher.cz