facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Lush Prize 2018

25. 4. 2018
Lush Prize 2018

Cena Lush Prize je výroční ocenění v oblasti podpory iniciativ, které usilují o ukončení využívání zvířat v toxikologickém výzkumu a testování. Podporuje i vědecké projekty a mladé výzkumníky. Finanční odměna v této soutěži může dosáhnout výše až 7,5 milionu korun.

Lush Prize se stala celosvětově největší mezinárodní cenou, která pomáhá výzkumníkům a aktivistům v boji za netestování na zvířatech. Dosud bylo uděleno £1.8 milionu (cca. 52 milionů Kč). Její výherci si každoročně rozdělují £250 000 (cca 7,5 milionu Kč) jako odměnu za své úspěchy v oblasti vědy, výzkumu a boje usilujícího o prosazení alternativních metod testování. Ocenění Lush Prize se snaží vyvíjet tlak na bezpečnostní testování spotřebních produktů takovým způsobem, který doplňuje projekty řešící otázky testování léků na zvířatech.

Ocenění, z nichž každé čítá £50 000, pro nejefektivnější projekty i jedince pracující na nahrazení experimentů na zvířatech v bezpečnostním testování spotřebních produktů a ingrediencí, je udělováno v pěti kategoriích: Věda (Science), Vzdělávání (Training), Lobby (Lobbying), Veřejné povědomí (Public Awareness), Mladý výzkumník (Young Researcher).

Pokud se v kterémkoli ročníku objeví iniciativa nebo projekt znamenající významný přelom pro toxikologii 21. století a přinášející zlom vedoucí k nahrazení experimentů na zvířatech, je týmu nebo odpovědnému jedinci udělena ještě zvláštní cena Black Box, ve výši celých £250 000.

Ocenění reflektuje mezinárodní povahu problému, a proto je udělováno iniciativám z celého světa. Výherci budou představeni na ceremonii, která se uskutečňuje v listopadu každého roku.

Nominace jsou otevřené od dubna do 4. června 2018 a vítězové budou vyhlášeni v listopadu 2018.

Podrobné informace, loňské výherce i samotnou přihlášku najdete zde.

 

Zdroj: Lush