facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezinárodní spolupráce ve VaV: prodloužení běžících projektů a převody nevyčerpaných prostředků

26. 9. 2021
Mezinárodní spolupráce ve VaV: prodloužení běžících projektů a převody nevyčerpaných prostředků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje změny u projektů Mezinárodní spolupráce ve VaV - Aktivita Mobility (8J), Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (8X). V kontextu pandemie COVID-19 mohlo i v roce 2021 dojít k objektivním obtížím v plnění věcných cílů projektu, které zakládají potřebu úpravy některých parametrů běžícího projektu (především dílčího členění uznaných nákladů v kalendářních rocích řešení či doby řešení).

Změna rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory (dále jen „Rozhodnutí“) může být učiněna v souladu s § 14o zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); kdy na základě ŽÁDOSTI příjemce dotace může být rozhodnuto o úpravě některých práv a povinností uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j) téhož zákona (mj. doby řešení či dílčího členění dotace v letech).

Postup při prodloužení běžících projektů či v případech převodu nevyčerpaných prostředků tohoto kalendářního roku (2021) do dalších let (změnou právního aktu, tj. Rozhodnutí) obsahuje tyto dva současně provedené kroky:

1. Žádost o změnu

Žádosti o prodloužení doby řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID–19, event. žádosti o případný převod nevyčerpaných prostředků do následujícího roku/roků řešení projektu doplněné o podrobné zdůvodnění a podepsané statutárním zástupcem budou doručeny poskytovateli prostřednictvím datové schránky vidaawt. V poli „Věc“ bude uveden kód projektu, v položce „K rukám“ potom Oddělení 33. Dovolujeme si upozornit, že na přesun prostředků, na související úpravu dílčího členění položek uznaných nákladů; stejně jako na prodloužení doby řešení projektu není právní nárok. Každá žádost bude individuálně posouzena poskytovatelem.

2. Provedení vratky

Související vratka bude zaslána na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši letos poskytnuté dotace.

Každá provedená vratka musí být doprovázena avízem o vratce zaslaným Ing. Haně Lukavcové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a zároveň do e-mailové schránky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AVÍZO O VRATCE vždy obsahuje –

  • název příjemce
  • kód projektu
  • částka vratky
  • DRUH VRATKY v tomto případě pouze převáděné prostředky letošního roku (2021)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Upozorňujeme, že vratka převáděných prostředků letošního roku (2021) nesmí být sloučena s případnou vratkou jiného druhu, např. s vratkou nespotřebovaných prostředků fondu účelově určených prostředků (FÚUP) či s vratkou minulých let (2020 a starší). V případě potřeby vrácení prostředků jiného druhu tak bude učiněno další samostatnou vratkou, přičemž její druh bude v avízu vratky zřetelně popsán.

Termín pro podání žádosti o změnu a provedení vratky je do 15. října 2021.

Změna oproti roku 2020. Z administrativních důvodů je v roce 2021 nezbytné zaslat vratku převáděných prostředků SOUČASNĚ se zasláním žádosti o změnu právního aktu (tj. žádosti o převod prostředků do dalšího roku).

V případě, že žádosti poskytovatel (zcela či částečně) vyhoví; bude poskytovatelem vydán příslušný právní akt (Rozhodnutí o žádosti o změnu), který bude odrážet schválené skutečnosti (např. členění dílčích položek uznaných nákladů projektu či dobu řešení projektu).

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT