facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezinárodní výzvy v ERA-NET COFUNDECH aneb kam podat projekt

26. 9. 2018
Mezinárodní výzvy v ERA-NET COFUNDECH aneb kam podat projekt

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v programu Horizon 2020, který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských zemí, jako je Technologická agentura ČR (TA ČR), vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech.

Do společné výzvy předkládají své projekty projektová konsorcia tvořená partnery z alespoň dvou států zapojených do daného ERA-NET Cofundu, přičemž každý poskytovatel financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

CHIST-ERA III

podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Společná mezinárodní výzva CHIST-ERA III Joint Call 2018 navázaná na program EPSILON bude vyhlášena v průběhu října 2018.

Témata výzvy 2018 jsou:

  • Analog computing for Artificial Intelligence
  • Intelligent Computation for Dynamic Networked Environments

Předpokládaný deadline pro příjem pre-proposals je stanoven na leden 2019. TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 €. Více informací o mezinárodní výzvě CHIST-ERA III Joint Call 2018 a podmínkách pro české uchazeče bude zveřejněno s vyhlášením výzvy na webových stránkách www.tacr.cz a na webu CHIST-ERA.

EuroNanoMed3

podpoří projekty zaměřené na výzkum v oblasti nanomedicíny. V listopadu 2018 bude dle předběžného harmonogramu projektu EuroNanoMed 3 vyhlášena společná výzva EuroNanoMed 3 Joint Call 2019, do které TA ČR alokovala finanční prostředky v rámci programu EPSILON. Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019.

Témata výzvy 2019 jsou:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 € a to v těchto dvou tématech: "Diagnostics" a "Targeted delivery systems". Více informací o mezinárodní výzvě EuroNanoMed 3 Joint Call 2019 bude zveřejněno s vyhlášením výzvy na webových stránkách www.tacr.cz a na webu EuroNanoMed3.

M-ERA. NET 2

podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum a inovace se předpokládá na jaře 2019 a bude navázáno na program EPSILON. Projekty budou podpořeny v celkové výši 1 000 000 €.

Zdroj: Technologická agentura ČR