facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo rozdělilo vysokým školám přes miliardu korun na specifický vysokoškolský výzkum

27. 1. 2021
Ministerstvo rozdělilo vysokým školám přes miliardu korun na specifický vysokoškolský výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2021. Prostředky v celkové výši 1,165 miliardy korun si rozdělí 30 veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Přibližně čtvrtinu získá Univerzita Karlova.

Dotace na specifický vysokoškolský výzkum je dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací určena na podporu výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Oprávněným žadatelem o poskytnutí dotace na specifický vysokoškolský výzkum je veřejná vysoká škola, soukromá vysoká škola nebo státní vysoká škola, která je ke dni podání žádosti zapsaná v seznamu výzkumných organizací.

Výše dotace se stanovuje v závislosti na počtu studentůabsolventů doktorských programů a počtu absolventů magisterských studijních programů oprávněného žadatele a dále dle ukazatele výkonu oprávněného žadatele ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za kalendářní roky 2019, 2018 a 2017, který zahrnuje výši neinvestičních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a neinvestičních účelových prostředků na grantové nebo programové projekty výzkumu a vývoje, vyjma prostředků z Národního programu udržitelnosti I a II.

V letošním roce nejvíce prostředků obdrží Univerzita Karlova (290 mil. Kč), Masarykova univerzita (144 mil. Kč) a České vysoké učení technické v Praze (117,5 mil. Kč). Dotaci ve výši 90 mil. Kč získá Univerzita Palackého v OlomouciVysoké učení technické v Brně. Mezi soukromými vysokými školami získá největší částku Metropolitní univerzita Praha, a to přibližně 3,2 milionu Kč. Kompletní výsledky výzvy naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT