facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Ministerstvo školství podpoří projekty ve spolupráci s Francií a Polskem

15. 1. 2019
Ministerstvo školství podpoří projekty ve spolupráci s Francií a Polskem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních česko-francouzských a česko-polských projektů. Ve spolupráci s Francií bylo vybráno patnáct projektů, česko-polských projektů bude podpořeno sedmnáct.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo seznam podpořených společných česko-polských a česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, které byly schváleny pro udělení podpory z veřejných prostředků.

Na základě návrhů doručených ve výzvě k podávání česko-polských projektů v rámci podprogramu MOBILITY 2019-2020 vybrala smíšená česko-polská komise celkem 17 projektů. Výsledky výzvy naleznete zde.

Česko-francouzské komise pro vědeckotechnickou spolupráci na základě odborného hodnocení návrhů dále vybrala 15 projektů, které obdrží podporu z veřejných prostředků. Jejich seznam naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT (1, 2)