facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo vnitra podpořilo projekty zaměřené na boj proti epidemiologickým hrozbám

10. 4. 2021
Ministerstvo vnitra podpořilo projekty zaměřené na boj proti epidemiologickým hrozbám

Ministerstvo vnitra čtvrtou veřejnou soutěží Programu bezpečnostního výzkumu v ČR v letech 2015-2022 podpořilo 27 projektů zaměřených na krizové řízení pro zvládání epidemiologických a biologických hrozeb. Soutěž souvisela s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie SARS-CoV-2.

Hlavním cílem finanční podpory je pomoci občanům i složkám IZS (policistům, hasičům, záchranářům) rychleji a lépe zvládat krizové situace v případě epidemiologických hrozeb či úniku biologických agens a toxinů. A to zejména díky novým patentům, softwarům, prototypům nebo funkčním vzorkům či užitným a průmyslovým vzorům, které se využijí přímo v praxi.

Všechny podpořené projekty jsou dvouleté a jejich realizace začala již v lednu 2021. Projekty se zaměřují například na výzkum nanovláken v ochranných pomůckách, detekční systémy SARS-CoV-2, vývoj dýchacích masek s nanofiltry, dekontaminační zařízení pro složky IZS, také ale i na systém detekce násilí a zneužívání seniorů nebo optimalizace krizového systému.

Z veřejných vysokých škol má nejvíce podpořených projektů Univerzita Karlova a Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava (3). O jeden projekt méně pak má Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně. Podporu pro jeden projekt se podařilo získat Technické univerzitě v Liberci, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Západočeské univerzitě v Plzni. Seznam všech vybraných projektů veřejné soutěže naleznete zde.

 

Zdroj: MV ČR

redakčně upraveno