facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou soutěž o účelovu podporu

23. 5. 2019
Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou soutěž o účelovu podporu

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Návrhy lze podávat do 28. června 2019.

Účelová podpora Ministerstva zdravotnictví je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu – projektů řešených s cílem praktické aplikace výsledků ve zdravotnictví.

Program má tři hlavní oblasti: Vznik a rozvoj chorob, Nové diagnostické a terapeutické metodyEpidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Projekty musí přispívat k řešení problémů zdravotnictví. Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč, z toho 5 500 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

V této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 300 mil. Kč ze státního rozpočtu, z čehož cca 10 % bude určeno na projekty mladých výzkumníků do 35 let (Podprogram 2).

Zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2020, ukončení řešení projektů bude nejpozději do 31. 12. 2023.

Podrobné informace o výzvě jsou k dispozici zde.

 

Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR