facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MŠMT nebude poskytovat podporu v rámci výzvy EUROSTARS

22. 1. 2022
MŠMT nebude poskytovat podporu v rámci výzvy EUROSTARS

Z důvodu absence právního aktu k programu Eurostars-3 mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Sekretariátem platformy EUREKA (podpis se předpokládá v červnu 2022) a z důvodu rozpočtového provizoria v prvním čtvrtletí roku 2022 nebude MŠMT v rámci této 2. výzvy Eurostars-3 poskytovat veřejnou podporu.

Účast českých řešitelů, kteří se chtějí v rámci mezinárodních konsorcií této výzvy zúčastnit, je nicméně možná. Nutnou podmínkou pro tuto účast je samofinancování českých participantů z vlastních zdrojů. V případě samofinancování se projektová žádost českého uchazeče podává přes Eureka Association AISBL. Více informací k podání žádosti lze nalézt zde.

V rámci této výzvy je nutné doplnit, že Česká republika momentálně nemá žádného programového manažera platformy EUREKA. V současné době je otevřeno veřejné výběrové řízení na tuto pozici.  Předpokládaný nástup nového kolegy/kolegyně zastávající roli národního kontaktního bodu pro platformu EUREKA v ČR je v druhém čtvrtletí roku 2022.

 

Zdroj: MŠMT