facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky soutěže v podprogramu INTER-COST

17. 5. 2018
Výsledky soutěže v podprogramu INTER-COST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 16. 5. 2018 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE (LT), podprogramu INTER-COST (LTC), jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

Celkem bylo ve veřejné soutěži, na kterou bylo vyčleněno 197 milionů Kč, podáno 83 projektů. Na základě hodnocení bude finančně podpořeno 51 projektů, úspěšnost tak činila přibližně 61 %. Celkem 3 projekty podporu nezískaly z důvodu nedostatku finančních prostředků a dalších 7 projektů neuspělo kvůli formální nezpůsobilosti.

Dvaadvacet podpořených projektů jde na ústavy Akademie věd ČR. Nejúspěšnějsími z nich byly Ústav experimentální botaniky AV ČR se šesti projekty, Mikrobiologický ústav AV ČR jich jako hlavní řešitel získal pět. Z vysokých škol získaly nejvíce projektů Vysoké učení technické v Brně (5) a Univerzita Karlova (4).

Největší částku, bezmála 5 milionů korun, získal společný projekt Botanického ústavu AV ČR a Vysokého učení technického v Brně s názvem Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále. Projekty budou realizovány v období mezi lety 2018 a 2022 a ze strany MŠMT jsou hrazeny ze 100 %.

Přehled výsledků naleznete zde.

 

Podívejte se také na Analýzu české účasti v aktivitách COST v letech 2012 - 2017.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT