facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na projekty nadnárodní spolupráce je letos připraveno 60 milionů eur

7. 3. 2019
Na projekty nadnárodní spolupráce je letos připraveno 60 milionů eur

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 4. března 2019 vyhlásil výzvu na podávání žádostí o dotaci. Na ni bude na podzim navazovat výzva programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE. Oba programy podporují spolupráci mezinárodních týmů vytvořených institucemi z veřejného i soukromého sektoru. K dispozici bude zhruba 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Peníze půjdou hlavně na projekty, které zlepšují kvalitu životů občanů v různých oblastech. Díky programům podporující nadnárodní spolupráci zatím mohlo být realizováno celkem 111 projektů s českou účastí, a to v celkovém objemu téměř 25 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Partneři se díky nim mohou podílet na zavádění inovací, uplatňovat nové postupy v oblasti nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ochrany přírodních a kulturních zdrojů, ale i v oblasti zlepšování institucionální kapacity. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Národním koordinátorem a Národním kontaktním místem programů nadnárodní spolupráce v ČR, se snaží žadatelům a příjemcům nabídnout co nejpříznivější podmínky pro zapojování do projektů.

Jedním z projektů Interreg CENTRAL EUROPE, které mají potenciál dále zúročit své výsledky v aktuálně vyhlášené výzvě, je například projekt VirtualArch. Archeologický ústav Akademie věd ČR se jako jeden z partnerů podílí na mapování historicky zajímavých lokalit a jejich zpracováním do virtuálních 3D verzí, včetně vyvíjené mobilní aplikace dostupné pro veřejnost. Žadatelé mohou žádat o dotaci z celkem 7 nabízených tematických oblastí, mezi které patří například kulturní dědictví, dostupnost vzdálených a hraničních regionů či energeticky účinná renovace budov veřejného sektoru ve městech.

Dalším realizovaným projektem s českou účastí v oblasti dopravy je například projekt Rumobil. Partneři v něm jako součást pilotních akcí zavádějí linky autobusů v odlehlých regionech, např. ve venkovních oblastech, s tím, že pro naplánování jejich provozu využívají smart nástroje. Více aktuálních informací o probíhajících výzvách je možné získat na webstránkách programů pro Interreg CENTRAL EUROPE a pro Interreg DANUBE.

Při příležitosti vyhlášení 4. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE jsou pro zájemce naplánované průvodní akce. Národní kontaktní místo programu zájemce z ČR zve na konzultační infoden 19. března 2019 v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj; registrace je otevřena přostřednictvím odkazu zde

Akce pro účastníky ze všech členských států se bude konat v Bruselu 7. května 2019. Registrace bude dostupná přes webstránky programu.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj