facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní stipendijní program Slovenské republiky

19. 4. 2017
Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

Národní stipendijní program Slovenské republiky je určen na podporu studijních, přednáškových, výzkumných/uměleckých pobytů na vysokých školách a výzkumných pracovištích. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

Žádost se předkládá prostřednictvím webových stránek programu www.scholarships.sk, nejpozději do 30. 4. 2017. Na těchto stránkách lze také nalézt závazné podmínky programu a další podrobnosti.

 

nsp

 

 

Zdroj: DZS