facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nepropásněte příležitosti před začátkem prázdnin

21. 6. 2018
Nepropásněte příležitosti před začátkem prázdnin

S koncem června se uzavírá hned několik zajímavých příležitostí jak získat finanční prostředky na vaše aktivity ve VVI. Ještě než odjedete na dovolenou, zkontrolujte tedy kalendář příležitostí a zvažte, zda se nezúčastnit některé z končících výzev.

Od poloviny května je otevřena první výzva v novém prestižním programu Grantové agentury ČR na podporu excelence v základním výzkumu EXPRO. Na jeden projekt lze získat až 50 milionů korun. Podmínkou pro úspěšné splnění projektu je však závazek řešitele nebo některého z členů jeho týmu, že nejpozději do šesti let od začátku řešení projektu podá návrh na projekt ERC.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na jaře řadu výzev na podporu bilaterální spolupráce s cílem navazování kontaktů a rozvoje spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech. O dotaci především na cestovní a pobytové náklady se tak do konce června můžete ucházet například v rámci česko-polské, česko-francouzské nebo česko-čínské spolupráce.

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje každoroční soutěž o nejprestižnější české vědecké ocenění za vědu a výzkum – Národní cenu vlády Česká hlava. Ocenění je spjato s finanční odměnou ve výši 1 mil. Kč. Vedle hlavní ceny se udělují také Cena společnosti Kapsch za mimořádný počin (250 tis. Kč) a Cena společnosti ČEZ a Cena Doctorandus za přírodní vědy pro studenty doktorského studijního programu (50 tis. Kč). Uzávěrka nominací pro všechny kategorie je 30. června 2018.

V polovině července se pak uzavírá příjem nominací na Cenu Josefa Vavrouška. Tu uděluje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy za bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce, které se věnují nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti. Oceněný získá odměnu ve výši 75 tisíc Kč.

Další příležitosti sledujte v našem kalendáři.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)