facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nevyčerpané prostředky ve výzvě SMSM20167F1 financované z Fondu pro bilaterální spolupráci CZ09

6. 1. 2017
Nevyčerpané prostředky ve výzvě SMSM20167F1 financované z Fondu pro bilaterální spolupráci CZ09

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy oznamuje, že k 4. lednu 2017 je ve výzvě SMSM20167F1 v rámci Česko-norského výzkumného programu uchazečům k dispozici nevyužitá institucionální podpora ve výši 3.614.000,- Kč. Výzva je otevřena od 18. července 2016 do 20. ledna 2017.

Fond v Česko-norském výzkumném programu CZ09 podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem v dané programové oblasti.

Způsobilí uchazeči jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky, které mají výzkum a vývoj v předmětu podnikání, se sídlem v České republice a Norsku. Iniciativy se musí aktivně účastnit nejméně jeden český subjekt a nejméně jeden norský účastník. Návrh musí tedy mít jednoho českého příjemce, který vede iniciativu.

Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činila 17 993 000 Kč. Nejnižší hranice pro dotaci je 200 000 Kč a nejvyšší hranice 800 000 Kč na jeden návrh. Výzkumné organizace mohou obdržet dotaci až ve výši 100 % a malé a střední podniky až ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů.

Celé znění textu výzvy, formulář návrhu a dokumentace výzvy nalezente na stránkách MŠMT.

 

 

Zdroj: MŠMT