facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

New Economic Talent 2018

19. 2. 2018
New Economic Talent 2018

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) v Praze pořádá mezinárodní soutěž New Economic Talent 2018 pro mladé vědce a badatele v oblasti ekonomie. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2018.

Soutěž je otevřena zájemcům z bakalářských a magisterských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současnou ekonomii. Samotná soutěž je pak mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.

Do prvního kola zasílají účastníci své písemné práce na libovolné téma z oboru makroekonomie, mikroekonomie, aplikované ekonomie nebo financí. Druhého kola, které proběhne na CERGE-EI v Praze, se zúčastní vybraní finalisté - ti své práce představí před odbornou porotou.

První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 1 000 amerických dolarů a možností účasti na speciálních akcích CERGE-EI (např. série Distinguished Speakers), kde bude možné se seznámit se světovými kapacitami v oboru ekonomie.

Termín pro podání přihlášek je do 28. února 2018. Podrobné podmínky soutěže a vyhlášení v anglickém jazyce najdete zde, pro přihlášení do soutěže je třeba vyplnit on-line přihlášku.

 

Zdroj: CERGE-EI