facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Nové výzvy v pilotním programu Pathfinder

27. 3. 2019
Nové výzvy v pilotním programu Pathfinder

Evropská komise vyhlásila první dvě výzvy v pilotním programu Evropské inovační rady (EIC) Pathfinder. Výzvy se zaměřují na výsledky výzkumu, které mají výrazný inovativní potenciál, a mají podpořit jejich transfer. Alokace na obě výzvy je 68 milionů eur.

Nové výzvy jsou součástí agendy Evropské inovační rady, která funguje do roku 2020 v pilotním režimu. Minulý týden Evropská komise schválila navýšení rozpočtu Evropské inovační rady na dvě miliardy eur pro roky 2019–2020. Podpora EIC v novém rámcovém programu Horizont Europe byla prozatímně schválena i v nových dohodách mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropskou Radou.

Výzvy v programu Pathfinder, jehož cílem je podpora pokročilých technologií a který je jedním ze dvou hlavních programů EIC, jsou aktuálně vyhlášeny. Uzávěrka obou těchto výzev je do 3. 9. 2019.

První výzva FET Proactive: emerging paradigms and communities je zaměřena na podporu vysoce rizikového mezioborového výzkumu, který má za cíl ověřit a konsolidovat nové směry, jež se stanou základem pro budoucí technologie. Výzva je zaměřena na tři oblasti:

  • Human-Centric AI
  • Implantable autonomous devices and materials
  • Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization.

Celková alokace dosahuje téměř 52 milionů eur. Více informací naleznete zde.

Druhá výzva EIC Transition to Innovation Activities má pomoci posunout výsledky výzkumu do stádia vývoje, demonstrace, validace a zatraktivnit je tak pro soukromý sektor. Žádosti musejí vycházet z už realizovaných nebo probíhajících projektů FET Open nebo FET Proactive. Měly by se zaměřovat na následující technologie:

  • Micro- and Nano-technologies
  • Artificial Intelligence and advanced robotics
  • Technologies for the life sciences, health and treatment
  • Energy technologies
  • Interaction technologies (including virtual- augmented- and mixed reality,…)

Určená alokace je 16 milionů eur. Více informací o této výzvě naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise (1, 2)