facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové výzvy v programech na podporu aplikovaného výzkumu

18. 6. 2018
Nové výzvy v programech na podporu aplikovaného výzkumu

Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila tři výzvy na podávání žádostí o financování v programech Aplikace, Inovace a Potenciál, které pomáhají financovat komplexní proces výzkumu, vývoje, přípravy do výroby a finální uvedení výrobku na trhu.

V programu Aplikace lze financovat realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotaci mohou získat organizace pro výzkum a šíření znalostí a podniky. Dotace na jeden projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. Míra podpory je stanovena na 25 až 80 % v závislosti na velikosti podniku. Žádosti lze podávat od 28. 8. 2018 do 17. 12. 2018

Dotační titul Potenciál slouží k založení nebo rozvoji center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Je určen podnikatelským subjektům a výše dotace je stanovena v rozsahu od 2 do 30 mil. Kč. Dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů bez ohledu na velikost podniku. Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019.

Program Inovace podporuje produktové, procesní, organizační a marketingové inovace v podnikatelských subjektech. Míra podpory je stanovena na 25 až 45 % z prokazatelných způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku. Výše dotace se může pohybovat od 1 do 40 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá od 26. 9. 2018 do 27. 11. 2018.

Projekty ve všech programech musí být realizovány na území ČR mimo hlavního města Prahy. Velký podnik může být podpořen pouze v případě projektů s 100% vazbou na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

3D tisk helmicka plnobarevna

Podrobnější informace včetně textů výzev naleznete v příloze a také na stránkách API. Pokud chcete investovat do inovativních technologií včetně 3D tisku, máte nyní možnost. Inspirací může být ostravská společnost Invent Medical, která se zabývá vývojem a výrobou unikátních kraniálních a ortetických pomůcek. Firma využila unijní dotace na pořízení aditivní technologie na rychlé prototypování a sériovou výrobu HP Jet Fusion. Více o technologii zde.

 

Zdroj: Naviga4

Stáhnout přílohy: